ПОЛИВНИ СИСТЕМИ

ПРОЕКТИРАНЕ

Проектираме подземни автоматизирани поливни системи, осигуряващи максимална ефективност при напояването, необходимо за поддръжка на растителността и тревните площи в перфектен вид.

Основни цели при изготвяне на такива проекти са:

 • равномерно разпределение на водния поток
 • минимален разход на вода
 • оптимално покритие на поливните площи
 • дълготрайна експлоатация и надеждност
 • ниски разходи за поддръжка

ИЗГРАЖДАНЕ 

С дългогодишния си опит в областта на поливането, ПАРК ПРОЕКТ ООД осигурява на своите клиенти доставка и монтаж на висококачествени и всепризнати от професионалистите по цял свят продукти на фирмите HUNTER и Rain Bird.

Стъпки в изграждането на поливна система:

 • трасиране - маркиране на данните от чертежите и плановете на предварително изготвения проект върху терена
 • изкопни и насипни работи - изкопаване на канали и последователно им зариване
 • тръбна разводка - полагане на тръби, монтаж на фитинги и маркучи в предварително изкопаните канали
 • монтаж на разпръсквачи - монтират се на определените за това места, зададени по предварително изготвения проект
 • монтаж на шахта - в нея се монтират клапани, служещи за разпределение на различните зони на поливане
 • монтаж на програматор - той автоматизира процеса на поливане, сигнализирайки на всяка зона с време и продължителност на поливане
 • монтаж на сензори - чрез тях системата гарантира максимална ефективност
 • свързване с водоизточник - директно от ВиК или чрез хидрофорна система, захранена от кладенци, водоеми и друг тип водни хранилища
 • настройки, поливане и тестови проби

ПОДДРЪЖКА

С цел поливната система да бъде дълготрайна и ефективна инвестиция, ПАРК ПРОЕКТ ООД предлага:

 • стартиране на системата и подготовката й за поливния сезон - настройка на отделните поливни зони и програми, задаване на времена и брой стартове за всеки кръг
 • профилактика - почистване на филтъра на поливната система и промивка на разпръсквачите
 • сезонни настройки - добавяне или премахване на поливни времена, спрямо атмосферните условия
 • корекции на напояването - добавяне или премахване на разпръсквачи и капково напояване при промяна или поява на нови елементи в градината
 • зазимяване в края на поливния сезон - демонтаж на някои компоненти при нужда от обезопасяване срещу измръзване, изпразване на поливната инсталация чрез продухване с компресор.