ПРОФЕСИОНАЛНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

ПРОЕКТИРАНЕ

 • Проектираме цялостното виждане на вашата градина, с помощта на нашия екип от ландшафтни архитекти.
 • Изготвяме лaндшaфтни пpoeĸти, идeи и дизaйн, съобразени с вашите предпочитания и вземайки в предвид разположението, условията и особеностите на терена.
 • Важни фактори при осъществяването на всеки проект, на които наблягаме са топографията, вида на почвата, както и изложението спрямо слънцето.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

След изготвен и обсъден с клиента проект за озеленяване екипът на ПАРК ПРОЕКТ ООД стартира изпълнението поетапно, а именно:

 • вертикална планировка
 • трасиранe и подготовка на терен
 • доставка и аранжиране
 • засяване на растителни видове
 • изграждане на тревна площ
 • поливане

ПОДДРЪЖКА

Създаването на красива градина не едостатъчно. За да ви радва тя през цялата година са необходими ежедневни грижи. 

Независимо дали се нуждаете от еднократна консултация или желаете да се възползвате от абонаментни услуги по поддръжка, вие можете да разчитате на нас за професионалното отношение и грижа за вашата градина. Предлагаме ви разнообразие от услуги, които можете да заявите по отделно или да комбинирате: 

 • поддръжка на треввни площи (косене, торене и аериране)
 • формировъчна резитба на дървета и храсти
 • обновяване и допълнително озеленяване
 • обработка на почва, подхранване и третиране с продукти за растителна защита