• 5002 Western Industrial Zone, Велико Търново, България
  • на входа на гр.В.Търново от гр.София